فرم ارسال اطلاعات

  * نام شما

  * پست الکترونیکی (Email)

  * تلفن همراه

  * کد رهگیری

  * موضوع

  برای درک بهتر ما ، کد 3 لوگو از لوگوهای موجود در لوگوی من! که بیشتر پسندیده اید را وارد کنید:
  لوگوی شماره 1:

  لوگوی شماره 2:

  لوگوی شماره 3:

  تعداد اتودهای مورد نظر خود را تعیین کنید.

  توضیحات تکمیلی

  در صورتی که نمونه ای خاص از طراحی را مد نظر دارید ، آنرا بارگذاری کنید.
  حداکثر ظرفیت فایل قابل بارگذاری 6 مگابایت است.

      

  توجه: 5 دقیقه ، مدت زمانی طبیعی ، جهت ارسال فایلی با ظرفیت 6 مگابایت می باشد.

     شرایط لوگوی من! را می پذیرم.
  (این شرایط مبتنی به تبادل نظرهایی است که بین سفارش دهنده طراحی لوگو به عنوان طرف اول ، و لوگوی من! به عنوان طرف دوم ، صورت پذیرفته است. در صورت عدم پذیرش ، دکمه ارسال به طور خودکار غیر فعال خواهد شد.)

  Contact

  ×
  mylogo.ir | لوگوی من!